Een openstaande factuur betekent niet dat uw debiteur niet wil betalen

Een openstaande factuur betekent niet dat uw debiteur niet wil betalen

U heeft een product of uitstekende dienst geleverd, maar de factuur wordt maar niet betaald. Ook niet na lang en vriendelijk aandringen. U vraagt zich af: hoe kom ik dan aan mijn geld? Koen van der Meer schrijft erover in zijn blog over incassodienstverlening.

U heeft een product of uitstekende dienst geleverd, maar de factuur wordt maar niet betaald. Ook niet na lang en vriendelijk aandringen. U vraagt zich af: hoe kom ik dan aan mijn geld?
Dat is hét moment om de ervaring en expertise van een professionele incassodienst in te zetten. Maar dan wel een organisatie met kennis en kunde die mensen echt in beweging krijgt om aan hun verplichtingen te voldoen. Die zorgvuldig en slagvaardig handelt in goed overleg, met u als opdrachtgever. Maar die ook handelt in de geest van uw onderneming en die de relatie die u met uw klanten heeft opgebouwd centraal stelt. Overigens is het beter om uw debiteurenbeheer en leveringsvoorwaarden eens met zo’n bureau te bespreken, voordat het fout gaat. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Persoonlijk contact
Maar als een debiteur dan toch echt dubieus lijkt te worden, is het tijd voor een volgende stap. Een wat langer openstaande factuur betekent niet automatisch dat uw debiteur niet wil betalen. Er kan echt sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waarbij een kleine herinnering op het briefpapier van een deurwaarder al wonderen doet. Ik geloof niet in het sturen van dreigbrieven. Persoonlijk contact ervaar ik als de meest effectieve manier om succes te behalen.

Niet willen of niet kunnen
In onze praktijk maken we onderscheid tussen debiteuren die niet willen en die niet kunnen betalen. Wij kijken zowel naar de juridische haalbaarheid als de financiële verhaalbaarheid en stellen een debiteurprofiel op die als basis dient om de incassostrategie te bepalen.
Elk mens is uniek, vraag eens wat je moet doen om hem in beweging te krijgen om je doel te bereiken.

Uitspraak van de rechter
Soms is het toch tijd voor strengere maatregelen en wordt een gerechtelijke incasso opgestart. Na een positieve uitspraak door de rechter kan het vonnis ten uitvoer gebracht worden en kan bij uw klant beslag gelegd worden op het salaris, de bankrekening, de auto of het huis, of kan worden overgegaan tot ontruiming. Het is belangrijk dat u ook door dit hele proces deskundig wordt bijgestaan en zo uw handen vrijhoudt voor andere zaken.

NBC & Van der Meer Incasso levert een structurele bijdrage aan de financiële stabiliteit van en rechtszekerheid voor klanten. Meer informatie vindt u via nbcincasso.nl.